Chảo từ Inox Elo Silicano Plus

1.470.000đ

2.200.000đ -33%

Chảo từ Inox Elo Montana

800.000đ

1.200.000đ -33%

Chảo từ Inox Elo Missa

1.090.000đ

1.640.000đ -34%

Chảo từ Inox Elo Multilayer

1.280.000đ

1.920.000đ -33%

Chảo từ Inox Elo Profi Cuisine

880.000đ

1.320.000đ -33%

Chảo sâu lòng Elo Mercury

1.070.000đ

1.600.000đ -33%

Chảo Wok KitchenAid 30cm

2.089.000đ

2.199.000đ -5%

Chảo inox Durachefs

1.614.000đ

1.699.000đ -5%

Chảo Opus Prima Ruffoni 30cm

10.440.000đ

10.989.000đ -5%

Chảo chống dính BSF Berlin

1.347.000đ

1.417.900đ -5%

Chảo inox ZWILLING Base 28cm

1.974.000đ

2.077.900đ -5%

Chảo inox chống dính ZWILLING Moment

1.519.000đ

1.599.000đ -5%

Chảo inox chống dính ZWILLING Sol

2.497.000đ

2.627.900đ -5%

Chảo inox ZWILLING Sensation

4.169.000đ

4.387.900đ -5%

Chảo inox chống dính ZWILLING Prime

4.064.000đ

4.277.900đ -5%

Chảo vuông nướng ZWILLING Plus 24cm

1.974.000đ

2.077.900đ -5%