Máy ép chậm Kalite KL-565

2.990.000đ

4.625.500đ -35%

Máy ép chậm Kalite KL-550

2.499.000đ

4.190.500đ -40%

Máy ép chậm Kalite KL-530

1.850.000đ

2.740.500đ -32%

Máy ép chậm Hurom H200-BBEA03

10.590.000đ

13.600.000đ -22%

Máy ép trái cây Elmich JEE-1854

5.990.000đ

5.990.000đ

Máy ép trái cây Elmich JEE-1853

1.490.000đ

3.590.000đ -58%

Máy ép chậm hoa quả Korihome JEK-633

1.390.000đ

2.100.000đ -34%

Máy ép chậm hoa quả Korihome JEK-644

2.390.000đ

2.650.000đ -10%

Máy ép chậm hoa quả Korihome JEK-844

2.490.000đ

3.100.000đ -20%

Máy ép chậm hoa quả Korihome JEK-636

1.930.000đ

2.189.000đ -12%

Máy ép chậm hoa quả Hurom HT

6.990.000đ

7.500.000đ -7%

Máy ép chậm Hurom Diva H-100-DBE

8.990.000đ

13.200.000đ -32%

Máy ép chậm Hurom H-AI Series

8.990.000đ

12.900.000đ -30%

Máy ép chậm Hurom HZ-SBE17

11.490.000đ

13.900.000đ -17%

Máy ép chậm Hurom H-AA-LBE17

10.990.000đ

11.900.000đ -8%

Máy ép chậm Kuvings NS-321CBM2

8.490.000đ

10.250.000đ -17%