Máy ép chậm Hurom Diva H100

11.220.000đ

13.200.000đ -15%

Máy ép chậm Hurom H201

12.299.000đ

13.990.000đ -12%

Máy ép chậm Hurom H300

12.499.000đ

14.200.000đ -12%

Máy ép chậm Olivo SJ189

6.990.000đ

9.990.000đ -30%

Máy ép chậm Olivo SJ210

2.680.000đ

3.650.000đ -27%

Máy ép chậm Unie UE-580

3.399.000đ

6.870.000đ -51%

Máy ép chậm Kalite KL-531

1.990.000đ

2.847.000đ -30%

Máy ép chậm Kalite KL-565

2.691.000đ

4.625.500đ -42%

Máy ép chậm Kalite KL-550

2.490.000đ

4.190.500đ -41%