Máy ép chậm Kalite KL-550

2.610.000đ

4.190.500đ -38%

Máy ép chậm Kalite KL-565

3.700.000đ

4.625.500đ -20%

Máy ép trái cây Elmich JEE-1854

5.990.000đ

5.990.000đ

Máy ép chậm Kuvings E7000

6.490.000đ

9.500.000đ -32%

Máy ép chậm Kuvings NS-120CBM2

6.890.000đ

7.880.000đ -13%

Máy ép chậm Kuvings C7000

6.990.000đ

8.500.000đ -18%

Máy ép chậm hoa quả Hurom HT

6.990.000đ

7.500.000đ -7%

Máy ép chậm Kuvings EVO 820

7.490.000đ

9.900.000đ -24%

Máy ép chậm Kuvings NS-621CBM2

7.990.000đ

8.850.000đ -10%

Máy ép chậm Kuvings NS-924CBC2

8.490.000đ

9.850.000đ -14%