Máy hút mùi Smart Bauer BCV70MSI

6.020.000đ

8.600.000đ -30%

Máy hút mùi Smart Bauer BC90ED

5.950.000đ

8.500.000đ -30%

Máy hút mùi Smart Bauer BC70ED

5.740.000đ

8.200.000đ -30%

Máy hút mùi Fagor 3CFT-903N

18.390.000đ

22.990.000đ -20%

Máy hút mùi Fagor 3CFT-901N

11.990.000đ

14.990.000đ -20%

Máy hút mùi Fagor 3CFV-901X

10.390.000đ

12.990.000đ -20%

Máy hút mùi Fagor 3CFS-6031X

9.590.000đ

11.990.000đ -20%

Máy hút mùi Fagor 3CFS-9031X

9.590.000đ

11.990.000đ -20%

Máy hút mùi Fagor 3CFS-9032X

12.790.000đ

15.990.000đ -20%

Máy hút mùi Fagor 3CFS-6032X

11.990.000đ

14.990.000đ -20%

Máy hút mùi TEKA DH 785

7.600.000đ

8.500.000đ -11%

Máy hút mùi TEKA DVT 785

14.000.000đ

Liên hệ

Máy hút mùi TEKA NC 785

6.000.000đ

8.650.000đ -31%

Máy hút mùi TEKA QUADRO DLV 985

15.000.000đ

19.990.000đ -25%

Máy hút mùi Siemens LF28BC542

45.400.000đ

Liên hệ

Hút mùi CHEFS EH NAD70

6.750.000đ

7.490.000đ -10%

Máy hút mùi CHEFS EH R106E9

5.000.000đ

6.490.000đ -23%

Máy hút mùi CHEFS EH R506E7

3.300.000đ

5.190.000đ -36%

Hút mùi CHEFS EH-R107E7

5.850.000đ

6.490.000đ -10%

Hút mùi Bosch DWB97IM50

13.000.000đ

Liên hệ