Điều kiện với người về quê ăn Tết của 63 tỉnh thành

Bởi eshop 22/01/2022

108

Chia sẻ

Nhiều tỉnh thành nới lỏng quy định về quê ăn Tết, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm chỉnh 5K. Dưới đây là quy định cách ly, xét nghiệm của các tỉnh, thành (cập nhật, sắp xếp theo miền Bắc - Trung - Nam).

1. Lạng Sơn

- Người từ vùng xanh, vàng khai báo y tế, không hạn chế đi lại.

- Người về từ vùng cam, đỏ cần có giấy xét nghiệm âm tính trước khi về, nếu chưa có sẽ test nhanh tại chốt.

- Người từ vùng đỏ đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh thì theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, xét nghiệm một lần. Người tiêm chưa đủ liều cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần. Người chưa tiêm mũi nào cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm 3 lần, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày.

2. Lai Châu

- Người về khai báo y tế trên PC-Covid và tại trạm y tế địa phương.

- Cách ly, xét nghiệm áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tức chỉ định tùy từng trường hợp với người về từ vùng cam và đỏ.

3. Hà Giang

Người về từ vùng xanh, vàng: Khai báo y tế, không bắt buộc xét nghiệm.

Người từ vùng cam, đỏ:

- Phải có xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi về, khai báo y tế. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid-19 thì test nhanh tại chốt kiểm dịch.

- Người tiêm đủ 2 mũi vaccine cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần, theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày.

- Người chưa tiêm vaccine cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm 3 lần và theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày.

4. Tuyên Quang

- Toàn bộ người về phải tự xét nghiệm trước, khai báo y tế với địa phương.

- Người về từ vùng xanh, vàng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, thực hiện 5K.

 

- Người về từ vùng cam, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cách ly tại nhà 7 ngày. Người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.

- Người về từ vùng đỏ phải có xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ. Người đã tiêm đủ liều vaccine cách ly tại nhà 7 ngày. Người chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm sẽ cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 2 lần.

5. Điện Biên

- Người về khai báo y tế tại trạm xá xã.

- Người từ vùng cam đã tiêm đủ liều hoặc khỏi bệnh, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày, xét nghiệm 2 lần. Người tiêm chưa đủ mũi vaccine hoặc chưa tiêm cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần, theo dõi thêm 7 ngày.

- Người từ vùng đỏ phải có giấy xét nghiệm âm tính trước khi về. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, tiêm đủ liều nhưng mũi cuối chưa đủ 14 ngày thì cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần, tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày. Nếu nhà không đủ điều kiện thì cách ly tập trung 14 ngày, theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày.

6. Lào Cai

- Người từ vùng xanh, vàng, đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh trong 6 tháng thì theo dõi sức khỏe 7 ngày. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, theo dõi sức khỏe 14 ngày.

- Người từ vùng cam, đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, xét nghiệm một lần. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều thì cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần, theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày nữa.

- Người từ vùng đỏ, đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh, thì cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều thì cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần.

- Nếu nhà không đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc thực hiện không nghiêm, người dân sẽ phải đi cách ly tập trung.

7. Bắc Kạn

- Bắt buộc người dân về phải có xét nghiệm âm tính còn hiệu lực 72 giờ, khai báo y tế tại trạm xá, nếu không có giấy phải xét nghiệm tại nơi khai báo.

- Người vùng xanh, vùng vàng, vùng cam tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

- Người từ vùng đỏ ngoài giấy xét nghiệm âm tính trước khi về, phải xét nghiệm lại lần nữa tại trạm y tế. Người tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng tự cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần, theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày nữa. Người tiêm chưa đủ liều cách ly tại nhà 7 ngày, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày nữa, xét nghiệm tổng cộng 3 lần. Người chưa tiêm vaccine đi cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm 3 lần, theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày.

8. Yên Bái

- Người về không phải trình phiếu xét nghiệm âm tính, chỉ khai báo y tế tại trạm xá xã.

- Người tiêm đủ liều vaccine (thẻ xanh) hoặc đã khỏi bệnh tự theo dõi sức khỏe, thực hiện 5K. Người tiêm chưa đủ liều (thẻ vàng) tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Người chưa tiêm vaccine cách ly tại nhà 7 ngày.

- Người về từ vùng cam, đỏ đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh thì theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

9. Vĩnh Phúc

- Xét nghiệm âm tính trước khi về địa phương.

- Người về từ vùng xanh, vàng, cam khai báo y tế.

- Người về từ vùng đỏ, tiêm đủ 2 mũi vaccine cách ly tại nhà 7 ngày và thêm 7 ngày theo dõi sức khỏe, xét nghiệm 2 lần. Người chưa tiêm đủ liều vaccine cách ly tại nhà 14 ngày; đi cách ly tập trung nếu nơi lưu trú không đủ điều kiện.

- Người dân từ Hà Nội và các địa phương khác trở về phải khai báo y tế với chính quyền nơi cư trú. Xã, phường vận động người dân tự xét nghiệm trước khi trở về.

- Người từ nơi nguy cơ cao, người các tỉnh thành, đặc biệt là người từ Hà Nội, khi đến liên hệ công tác phải test nhanh kháng nguyên trước. Cơ quan, doanh nghiệp phải chuẩn bị sẵn kit test nhanh để xét nghiệm cho khách trước khi làm việc.

10. Phú Thọ

- Người về từ vùng xanh, vàng tự theo dõi sức khỏe 7 ngày; khuyến khích tự test nhanh kháng nguyên.

- Người từ vùng cam, đỏ phải xét nghiệm âm tính trong 72 giờ bằng PCR hoặc test nhanh kháng nguyên. Người tiêm đủ liều vaccine sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần. Người chưa tiêm đủ liều cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần và tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.

- Người tỉnh ngoài không lưu trú, đi về trong ngày khai báo y tế tại các điểm đến.

11. Thái Nguyên

- TP Thái Nguyên vận động người dân hạn chế ra khỏi tỉnh lẫn tiếp xúc với người từ vùng dịch; vận động người thân trong gia đình đang học tập, làm việc ngoài tỉnh không đi, về TP Thái Nguyên từ ngày 4/1 đến Tết Nguyên đán.

- Nếu phải về, người dân khai báo y tế, báo với chính quyền địa phương và test nhanh hoặc PCR, âm tính mới được vào địa bàn. Nếu không có giấy xét nghiệm phải test nhanh ngay tại điểm chốt vào thành phố.

12. Thái Bình

- Người về khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19 trước khi về nhà.

- Các biện pháp, cách ly tùy từng trường hợp, thực hiện theo Nghị quyết 128 và hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế.

13. Hải Phòng

- Người về từ vùng đỏ, đã tiêm đủ hai liều vaccine, cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần và tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày nữa. Người chưa tiêm đủ liều vaccine hoặc mũi hai chưa qua 14 ngày, người già, bệnh nặng, trẻ nhỏ cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.

- Người từ vùng cam cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm một lần. Người chưa tiêm đủ liều vaccine hoặc mũi hai chưa qua 14 ngày, người già, bệnh nặng, trẻ nhỏ cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.

- Người từ vùng vàng đã tiêm đủ liều tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày; người chưa tiêm đủ liều vaccine hoặc mũi hai chưa qua 14 ngày thì tự theo dõi sức khỏe 14 ngày.

- Người từ vùng xanh, mới khỏi Covid-19, người tiêm đủ hai mũi vaccine tự theo dõi sức khỏe 7 ngày và thời gian 14 ngày áp dụng với người chưa tiêm đủ mũi.

Bản đồ cấp độ dịch bệnh của 63 tỉnh, thành.

14. Quảng Ninh

- Không yêu cầu giấy xét nghiệm với người vào địa bàn.

- Người từ vùng đỏ, cam sẽ cách ly tập trung. Người đã tiêm đủ hai liều vaccine cách ly tập trung 7 ngày, xét nghiệm 2 lần, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Người chưa tiêm đủ hoặc đã tiêm đủ liều vaccine, trong đó liều cuối cùng chưa qua 14 ngày phải cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm 3 lần.

15. Hải Dương

- Người từ vùng đỏ phải có xét nghiệm âm tính trước khi về. Người tiêm đủ liều vaccine tự theo dõi sức khỏe 7 ngày, xét nghiệm một lần. Người tiêm chưa đủ liều hoặc mũi cuối chưa qua 14 ngày thì cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần, theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày.

- Người về từ vùng cam theo dõi sức khỏe 7 ngày; khuyến khích tự xét nghiệm, nếu âm tính vào ngày thứ ba thì kết thúc theo dõi.

- Người từ vùng vàng tự xét nghiệm Covid-19 trước khi về.

- Khi tự theo dõi sức khỏe, người dân không được đến nơi đông người hay tụ tập.

16. Hưng Yên

- Thôn, xóm, tổ dân phố yêu cầu người từ vùng dịch về địa bàn có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Người Hưng Yên ra ngoài tỉnh hoặc từ vùng dịch về phải khai báo y tế, tự cách ly tại nhà 14 ngày, test nhanh cho kết quả âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng.

- Lãnh đạo cơ quan, chính quyền thôn, tổ dân phố yêu cầu người dân đi lại hàng ngày qua Hà Nội phải ký cam kết biện pháp phòng dịch, hạn chế tiếp túc với người khác khi về địa phương.

- Cán bộ, lao động ra vào cơ quan, đi công tác ngoài tỉnh phải được lãnh đạo đồng ý, xét nghiệm âm tính 72 giờ trước khi quay lại làm việc.

- Lao động làm việc trong doanh nghiệp nếu ra ngoài tỉnh phải được chủ doanh nghiệp đồng ý; khi về từ vùng dịch cách ly tại nhà 14 ngày và xét nghiệm trước khi đi làm trở lại.

17. Bắc Giang

- Không ngăn cản người dân về quê ăn Tết, người về chủ động tới trạm y tế xã, phường khai báo để phân loại nguy cơ. Y tế địa phương test nhanh, không cách ly người về.

- Khuyến khích người dân chủ động xét nghiệm trước khi về quê ăn Tết.

18. Bắc Ninh

- Khuyến cáo lao động, nhân dân trong tỉnh hạn chế di chuyển khỏi địa bàn. Nếu phải đi thì phải xét nghiệm Covid-19 khi trở lại làm việc.

- Người về từ vùng đỏ, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, hoặc đã khỏi bệnh, cách ly tại nhà trong 3 ngày, xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ ba. Nếu kết quả âm tính được tự theo dõi sức khỏe 7 ngày (ra khỏi nhà nhưng không đến nơi đông người).

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần, kết quả âm tính thì được tự theo dõi sức khỏe 7 ngày. Người từ 65 tuổi trở lên, phụi nữ có thai, người bệnh lý nền, người dưới 18 tuổi, được cách ly cùng cha mẹ hoặc người chăm sóc (ký cam kết, đã tiêm đủ liều hoặc đã khỏi bệnh).

19. Ninh Bình

- Người về quê, người tới địa bàn phải có xét nghiệm âm tính, thông báo với chính quyền địa phương.

- Cán bộ, người lao động, người dân hạn chế đi lại dịp Tết Nguyên đán để phòng chống dịch.

20. Nam Định

- Toàn bộ người đến, đi về từ các địa phương khác phải thực hiện 5K, khai báo y tế, khuyến khích tự test nhanh kháng nguyên khi trở về.

- Người từ vùng đỏ, tiêm đủ 2 mũi vaccine cách ly tại nhà 7 ngày; người chưa tiêm đủ 2 mũi hoặc mũi 2 chưa đủ 14 ngày thì cách ly tại nhà 14 ngày.

- Người về từ vùng cam tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc người khác, tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

21. Thanh Hóa

- Người từ vùng xanh khai báo y tế, thực hiện 5K.

- Người về từ vùng vàng, F3 thì tự theo dõi sức khỏe 7 ngày.

- Người từ vùng cam, F2 nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng, tự cách ly tại nhà 7 ngày. Người tiêm chưa đủ liều vaccine thì cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm một lần. Người chưa tiêm vaccine, F2 thì cách ly 14 ngày. Y tế địa phương ưu tiên xét nghiệm các trường hợp này. Nếu người dân không đủ cơ sở vật chất cách ly tại nhà và đồng ý thì có thể cách ly tập trung.

- Người từ vùng đỏ, F1, nếu tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi Covid-19 trong 6 tháng thì cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm hai lần và tiếp tục theo dõi sức khỏe tiếp 7 ngày. Người tiêm một mũi cách ly tại nhà 7 ngày, theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày, xét nghiệm hai lần. Người chưa tiêm vaccine sẽ cách ly tập trung hoặc tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày nữa.

- Người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em được cách ly tại nhà, người chăm sóc cách ly cùng. Thời gian áp dụng các biện pháp cách ly, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe tương ứng với các nhóm nêu trên.

Người dân về quê ăn tết

22. Nghệ An

Người về từ vùng đỏ hoặc nơi phong tỏa:

- Phải làm xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong 72 giờ, thông báo cho trạm y tế xã, phường nơi cư trú trước khi về.

- Người tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh trong 6 tháng được tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, xét nghiệm hai lần.

- Người chưa tiêm đủ liều vaccine cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần và theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày nữa.

- Người chưa tiêm vaccine cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần và theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày. Nếu gia đình không đáp ứng được điều kiện vật chất thì người đó phải cách ly tập trung tại khách sạn hoặc nơi do địa phương bố trí.

Người từ vùng cam:

- Trước khi về phải báo cho y tế địa phương biết. Người đã tiêm đủ liều vaccine được tự theo dõi sức khỏe 7 ngày. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, thực hiện 5K, xét nghiệm nhanh kháng nguyên một lần.

Người từ vùng xanh, vàng:

- Phải khai báo y tế bắt buộc, thực hiện 5K và tự theo dõi sức khỏe 7 ngày.

- Chính quyền khuyến khích người dân tự xét nghiệm sàng lọc trước khi về.

23. Hà Tĩnh

- Người đến, về địa bàn phải khai báo y tế; nếu phát hiện ho, sốt, khó thở, đau rát họng, khó thở, mất vị giác... cần báo cho cơ quan y tế gần nhất.

- Về từ vùng cấp độ 3 và 4: Người đã tiêm đủ liều vaccine (thẻ xanh) hoặc đã khỏi Covid-19 sẽ được nhà chức trách vận động cam kết cách ly tại nơi lưu trú 7 ngày kể từ khi về địa bàn, thực hiện 5K, xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ nhất.

- Người chưa tiêm đủ liều vaccine (thẻ vàng) sẽ phải cách ly 7 ngày tại nơi lưu trú kể từ ngày về địa bàn, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày tiếp theo. Luôn thực hiện 5K, xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy từ khi về.

- Về từ vùng cấp độ 1 và 2: Ngoài khai báo y tế, người dân cần thực hiện 5K, hạn chế tiếp xúc.

24. Quảng Bình

Người về từ vùng đỏ, vùng cam, vùng cách ly y tế (phong tỏa):

- Phải có giấy chứng nhận âm tính với nCoV trong 72 giờ và khai báo trên ứng dụng PC-Covid.

- Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong 6 tháng cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày, thực hiện 5K và xét nghiệm nCoV ít nhất 2 lần vào ngày thứ nhất và thứ bảy.

- Người tiêm chưa đủ liều vaccine cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, sau đó sẽ tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.

- Người chưa tiêm vaccine cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày; xét nghiệm nCoV vào ngày thứ nhất, thứ bảy và ngày thứ 14; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Người về từ vùng vàng, vùng xanh:

- Không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm khi đi lại (khuyến khích tự xét nghiệm), khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid, tự theo dõi sức khoẻ và thực hiện 5K.

- Người nhập cảnh cần có xét nghiệm âm tính với nCoV bằng PCR trong 72 giờ trước khi nhập cảnh (trừ trẻ em dưới 2 tuổi). Người không có thì bắt buộc xét nghiệm ngay tại nơi nhập cảnh, phải chịu chi phí xét nghiệm.

- Người nhập cảnh là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân (gồm vợ/chồng, con) chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều sẽ được tiêm miễn phí trong thời gian cách ly.

- Các F1 cách ly y tế tập trung ít nhất 14 ngày, xét nghiệm ít nhất 3 lần trong thời gian cách ly, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.

25. Quảng Trị

Người về từ vùng đỏ:

- Phải có kết quả xét nghiệm nCoV âm tính trong vòng 72h.

- Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày.

- Người tiêm chưa đủ liều vaccine cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.

- Người chưa tiêm vaccine cách ly tại nhà 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Người về từ vùng vàng:

- Nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh Covid-19 thì tự theo dõi sức khỏe 14 ngày.

- Nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều thì cách ly tại nhà 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo.

Người về từ vùng xanh thì không bị hạn chế đi lại.

26. Thừa Thiên Huế

Người về từ vùng cam, đỏ:

- Nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh trong 6 tháng thì tự theo dõi sức khỏe 7 ngày và xét nghiệm 2 lần.

- Người tiêm chưa đủ liều cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần và tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày nữa.

- Người chưa tiêm đủ liều vaccine cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần.

Người về từ vùng vàng:

-Nếu đã tiêm đủ liều được tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, tự xét nghiệm và báo cho cơ quan y tế.

- Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần và theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày nữa.

Người về từ vùng xanh tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, tự xét nghiệm.

27. Đà Nẵng

- Không ngăn sông cấm chợ, không ngăn cản, hạn chế đi lại của người dân; người đến Đà Nẵng khai báo y tế điện tử.

- Người về từ vùng dịch màu cam, đỏ nếu không có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực 72 giờ khi tới Đà Nẵng thì phải xét nghiệm Covid-19. Người từ hai vùng này cách ly (tại nhà hoặc tập trung) tùy từng trường hợp, theo dõi sức khỏe đủ 14 ngày, khuyến khích xét nghiệm nhanh hoặc PCR.

Người dân trước khi về quê ăn Tết nên chủ động liên hệ với trạm y tế nơi mình cư trú để hỏi kỹ hướng dẫn xét nghiệm, cách ly.

28. Quảng Nam

- Vận động người dân sống và làm việc tại nơi có dịch hạn chế về quê dịp Tết.

- Người về từ vùng xanh, vàng, vùng cam đã tiêm đủ liều (liều hai không quá 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh trong 6 tháng tự theo dõi sức khỏe 14 ngày. Người ho, sốt, khó thở phải lấy mẫu xét nghiệm.

- Người về từ vùng cam chưa tiêm đủ liều vaccine, người từ vùng đỏ đã tiêm đủ liều cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần tự trả phí, theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày. Người vùng cam chưa tiêm vaccine, người từ vùng đỏ chưa tiêm đủ liều sẽ cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu 2 lần.

- Người chưa tiêm vaccine cách ly tại nhà 14 ngày, nếu ở lại địa phương thì theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày, không đến nơi đông người.

Theo Vnexpress

Đăng ký tư vấn Điều kiện với người về quê ăn Tết của 63 tỉnh thành

Họ tên không được để trống!

Số điện thoại không được để trống!

Số điện thoại sai định dạng!

Địa chỉ không được để trống!

Tên sản phẩm hoặc Model máy không được để trống!