Tin Công Nghệ

Ổ đĩa HDD đang chết dần

20-07-2022 - Dương Phan
Doanh số ổ đĩa HDD giảm 1/3 chỉ sau một năm. Sự suy thoái này cho thấy thị trường thiết bị lưu trữ dữ liệu dần chuyển sang giai đoạn mới.
Xem thêm
Xem thêm