Máy lọc nước Karofi Livotec 311

5.270.000đ

6.200.000đ -15%

Máy lọc nước Karofi Livotec 510

5.410.000đ

6.370.000đ -15%

Máy lọc nước Karofi LRA109

3.490.000đ

5.490.000đ -36%

Máy lọc nước Karofi KAQ-O06

6.990.000đ

7.990.000đ -13%

Máy lọc nước Karofi ERO100

4.990.000đ

7.690.000đ -35%

Máy lọc nước Karofi KAQ-O07

6.980.000đ

8.610.000đ -19%

Máy lọc nước Karofi KAQ-P95

8.490.000đ

9.990.000đ -15%

Máy lọc nước Karofi eRO 8 cấp

4.490.000đ

5.870.000đ -24%