Tủ mát Funiki 242 lít HSC 600F1R1

7.790.000đ

8.900.000đ -12%

Tủ mát Funiki 195 lít HSC 550F1R1

7.390.000đ

8.600.000đ -14%

Tủ mát Funiki 280 lít HSC 700F1R1

10.500.000đ

10.500.000đ

Tủ đông Funiki 162 lít HCF 336S1Đ1

5.090.000đ

5.950.000đ -14%

Tủ đông 3 cánh Alaska HB-1500C 1.288 lít

23.990.000đ

28.990.000đ -17%

Tủ đông Alaska HB-1200C 1.015 lít

20.990.000đ

25.990.000đ -19%

Tủ đông 3 cánh Alaska HB-1100C 742 lít

15.290.000đ

18.590.000đ -18%

Tủ đông Alaska HB-890C 588 lít

12.990.000đ

15.129.000đ -14%

Tủ mát Alaska SL-14C3 1200 lít

32.590.000đ

39.990.000đ -19%

Tủ mát Alaska Inverter SL-12CI 1200 lít

29.590.000đ

37.990.000đ -22%

Tủ mát Alaska SL-12C 1200 lít

23.990.000đ

31.990.000đ -25%

Tủ mát Alaska SL-8C 730 lít

20.590.000đ

27.290.000đ -25%

Tủ mát Alaska LC-50 50 lít

4.690.000đ

5.890.000đ -20%

Tủ đông Darling DMF-3799AS 370L

6.790.000đ

7.390.000đ -8%

Tủ đông Darling 230L DMF-2799AX-1

5.690.000đ

6.390.000đ -11%