Chính sách giải quyết khiếu nại

22/06/2021

Chia sẻ

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

- Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Eshops khuyến khích các bên thương lượng trên tinh thần hợp tác để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu các bên thương lượng không thành thì một trong các bên có quyền yêu cầu Eshops đứng ra giải quyết vụ việc. Quyết định của Eshops là quyết định cuối cùng.

- Tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được Eshops xử lý theo trình tự sau:

+  Bước 1: Để khiếu nại Người mua có thể liên hệ với Eshops qua hotline 1800 0072 hoặc gửi yêu cầu qua email  [email protected]  

+  Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Eshops sẽ tiếp nhận các yêu cầu của người khiếu nại/các bên tranh chấp. Eshops sẽ có biện pháp cụ thể hỗ trợ người khiếu nại/các bên tranh chấp để giải quyết tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc.

+  Bước 3: Đối với các tranh chấp không phải là khiếu nại đổi trả hàng/ hoàn tiền, các bên tranh chấp cần cung cấp đầy đủ thông tin/tài liệu liên quan đến vụ việc. Eshops sẽ đưa ra hướng giải quyết dựa trên các thông tin/tài liệu thu thập được trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các thông tin/tài liệu có liên quan đến vụ việc.

+  Bước 4: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Eshops, Eshops sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Eshops tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng. Vì vậy, đề nghị các Nhà bán hàng trên Eshops.vn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về người bán. Eshops sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tùy theo mức độ sai phạm. Eshops sẽ chấm dứt và gỡ toàn bộ tin bài về sản phẩm của Người bán đó trên Eshops.vn đồng thời yêu cầu người bán bồi thường cho Khách hàng thỏa tháng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng.