Tủ mát Funiki 242 lít HSC 600F1R1

7.790.000đ

8.900.000đ -12%

Tủ mát Funiki 195 lít HSC 550F1R1

7.390.000đ

8.600.000đ -14%

Tủ mát Alaska SL-14C3 1200 lít

32.590.000đ

39.990.000đ -19%

Tủ mát Alaska Inverter SL-12CI 1200 lít

29.590.000đ

37.990.000đ -22%

Tủ mát Alaska SL-12C 1200 lít

23.990.000đ

31.990.000đ -25%

Tủ mát Alaska SL-8C 730 lít

20.590.000đ

27.290.000đ -25%

Tủ mát Alaska LC-50 50 lít

4.690.000đ

5.890.000đ -20%

Tủ mát Sanaky VH-358WL 290L

9.490.000đ

10.150.000đ -7%