Máy rửa bát âm Bosch HMH.SMV4ECX14E

24.990.000đ

39.340.000đ -36%

Máy rửa bát âm Bosch HMH.SMV4HCX48E

23.990.000đ

37.780.000đ -37%

Máy rửa bát bán âm Bosch HMH.SMI4HCS48E

25.500.000đ

39.920.000đ -36%

Máy rửa bát 8 bộ Bauer BW2680F

11.340.000đ

16.200.000đ -30%

Máy rửa bát âm tủ 8 bộ Bauer SBW2880F

11.760.000đ

16.800.000đ -30%

Máy rửa bát 13 bộ Bauer SBW21EU13F

13.160.000đ

18.800.000đ -30%

Máy rửa bát 15 bộ Bauer SBW40EU15F

13.860.000đ

19.800.000đ -30%

Máy rửa bát Bosch SMS8YCI01E

45.490.000đ

55.000.000đ -17%