Mì Udon Jjajang 200,5g

31.000đ

39.000đ -21%

Mì Udon N vị tôm 225g

31.000đ

39.000đ -21%

Mì Udon N nguyên vị 225g

31.000đ

39.000đ -21%

Mì Udon hải sản 212g

31.000đ

39.000đ -21%

Mì sợi Spaghetti 180g

18.000đ

23.000đ -22%

Mì Deuchi 200g

19.000đ

24.000đ -21%

Mì Bon Go Jang 200g

18.000đ

23.000đ -22%

Mì khô gà cay vị cream 140g

33.000đ

41.000đ -20%

Mì cay Samyang 85g

10.000đ

13.000đ -23%

Mì gà Samyang 85g

10.000đ

13.000đ -23%

Mì bò Samyang 120g

27.000đ

34.000đ -21%

Mì kim chi Samyang 120g

25.000đ

31.000đ -19%

Mì ly Samyang 65g

30.000đ

38.000đ -21%

Mì Samyang Ramen 120g

27.000đ

34.000đ -21%

Mì Sutah bò cay 120g

26.000đ

33.000đ -21%

Mì trộn tương tàu 140g

27.000đ

34.000đ -21%

Mì ly khô gà cay Carbonara 80g

31.000đ

39.000đ -21%

Mì khô gà cay Carbonara 130g

32.000đ

40.000đ -20%

Mì tô gà cay 120g

46.000đ

58.000đ -21%

Mì tô khô gà cay 105g

43.000đ

54.000đ -20%