Gạo Lứt Huyết Rồng 2 kg/túi

96.000đ

107.000đ -10%

Gạo Lứt Thơm 2 kg/túi

46.000đ

51.000đ -10%

Gạo Lứt Thơm 1 kg/túi

23.000đ

26.000đ -12%

Gạo Tiến Vua 5 kg/túi

158.000đ

176.000đ -10%

Gạo Mường Thanh 5 kg/túi

127.000đ

141.000đ -10%

Gạo Long Lài 5 kg/túi

120.000đ

133.000đ -10%

Gạo Séng Cù 5 kg/túi

177.000đ

197.000đ -10%

Gạo Lài Sữa 5 kg/túi

130.000đ

144.000đ -10%