Tảo biển vị kim chi 5g

36.000đ

45.000đ -20%

Tảo Mi Yuk 50g

47.000đ

59.000đ -20%

Tảo biển nấu canh Mi Yuk 15g

17.000đ

21.000đ -19%

Tảo biển Sonka Wild 5g

36.000đ

45.000đ -20%

Tảo biển Sonka Green 5g

36.000đ

45.000đ -20%

Mì Udon Jjajang 200,5g

31.000đ

39.000đ -21%

Mì Udon N vị tôm 225g

31.000đ

39.000đ -21%

Mì Udon N nguyên vị 225g

31.000đ

39.000đ -21%

Mì Udon hải sản 212g

31.000đ

39.000đ -21%

Mì sợi Spaghetti 180g

18.000đ

23.000đ -22%

Mì Deuchi 200g

19.000đ

24.000đ -21%